עברית
09-7908900

 תקנון מועדון היאכטות BWT:

(תקף החל מ- 01.01.2021)

 חבר/ת  מועדון יקר/ה,

 

אנו עושים מאמצים רבים להעניק לך את השרות, היאכטות והציוד הטובים ביותר. כדי להפיק את מירב ההנאה מפעילויותיך במועדון, הכנו תקנון התנהגות ונהלים. תקנון זה מחייב כל אחד מחברי המועדון. מטרתנו היא שמירה על היאכטות והציוד ולהבטיח ככל הניתן, כי כאשר אתה/את מגיעים להפלגה תקבלו את היאכטה בזמן, במצב נקי ונעים להפלגה. המגבלות השונות בתקנון, נועדו לשמור על הציוד, על ביטחונך וביטחון האורחים שלך ולשמירה על הפלגה על פי החוק.

יש לקרוא את התקנון בעיון ולאשר את תכולתו .  לידיעתך, בחתימתך על טופס הזמנה להצטרפות למועדון היאכטות, הנך מאשר/ת את התקנון זה. 

 

הפלגות כללי :

סוגי הפלגות במועדון:

·      הפלגה פרטית – הפלגה שלך בלבד, היאכטה תעמוד לרשותך למשך הזמן שהזמנת, והינך אחראי על כל היבטי ההפלגה.

·      הפלגת חברים – הפלגה משותפת לחברי מועדון ואורחים ללא מדריך מטעם המועדון.

·      הפלגה מודרכת –  הפלגת העשרה עם מדריך מטעם המועדון.

  

·       הפלגות המועדון מתקיימות בכל ימות השבוע ובהתאם ללו"ז המועדון, במשבצות של 3 שעות, בין השעות שבע בבוקר לעשר בערב בהרצליה ועד שמונה בערב בחיפה. חריגות משעות פעילות אלו וממשבצות ההפלגה במערכת ההזמנות, נתונות לשיקול דעת המועדון, באישור מראש בלבד.

·       יש להקפיד לחזור בזמן ולהשאיר יאכטה נקיה, מסודרת ומוכנה להפלגה הבאה עד שעת סיום ההפלגה. 

·       הזמנת הפלגות:
באמצעות מערכת זימון ההפלגות באינטרנט בקישור 
מערכת זימון הפלגות או דרך אתר האינטרנט של BWT  - www.bwt.co.il
או בטלפון המשרד: הרצליה:  09-7908900 \ חיפה:  04-8811440, על בסיס מקום פנוי ועל פי לו"ז המועדון.

·       ניתן להזמין מקום להפלגה מכל סוג החל מ- 29 יום לפני תאריך ההפלגה.

·       שינוי \ ביטול הפלגה מוזמנת ניתן לבצע עד 24 שעות לפני מועד ההפלגה בלבד. לאחר מועד זה לא יהיה ניתן לבטל ללא חיוב.  

·       צוות מינימום להפלגה בכל היאכטות הינו 2: סקיפר מוסמך ואדם מבוגר (מעל גיל 18) אחד נוסף.

·       אחריות הסקיפר: הסקיפר המוסמך הינו האחראי הבלעדי על ההפלגה (למעט בהפלגה מודרכת). באחריותו להיות בעל רישיון בתוקף, בעל הידע המתאים להפעלת היאכטה, לבדוק את תקינות הספינה והציוד בה והינו האחראי הבלעדי על כל המתרחש בזמן ההפלגה.

·       חובה על הסקיפר להיות זמין בטלפון סלולרי בכל זמן ההפלגה.

 

 ביטול הפלגות

·       ביטול הזמנת הפלגה יעשה עד 24 שעות לפני מועד ההפלגה. ביטול לאחר מועד זה יחשב כהפלגה שבוצעה ותרד אוטומטית ממכסת ההפלגות השנתית.

·       ניתן לבטל הפלגה כתוצאה ממזג אוויר שאינו מאפשר הפלגה בטוחה, ללא הודעה מוקדמת בכל זמן שתבחרו.

·       למועדון הזכות לבטל כל הפלגה ללא הודעה מוקדמת, כתוצאה מתנאי מזג אוויר אשר אינם מאפשרים להפליג בביטחה ואו שיקולי בטיחות ותחזוקה אחרים.

 

הפלגות פרטיות:

·       בכדי להזמין הפלגה על יאכטה ספציפית על חבר המועדון להיות מוסמך על אותה היאכטה.

·       לא ניתן להזמין הפלגות ב- 2 סופי שבוע סמוכים.

 

הסמכות:

·       בכדי לצאת לים, בהפלגה פרטית, בכל אחת מיאכטות המועדון, יש לעבור עליה הסמכה ספציפית.

·       ההסמכה כוללת את הנושאים באים:  הכרת היאכטה, ציוד בטיחות, שליטה במפרשנות בסיסית, גישות ותמרוני מנוע, קבלת יאכטה ומסירת יאכטה בסיום ההפלגה.

·       בכדי לעבור הסמכה עליך להצליח לשלוט ביאכטה באופן מספק. לשיקול דעת המדריך בלבד, האם להסמיך או לבקש להגיע להסמכה נוספת.

·        מספר ההסמכות הנדרש בכל יאכטה תלוי ביכולת הסקיפר והינו לשיקול דעת המדריך בלבד - עד לביטחון ברמת השליטה של הסקיפר ביאכטה וביכולתו לצאת ולחזור בבטחה. (לרוב מספיקות 1-2 הסמכות בכל יאכטה.)

 

הפלגות חברים:

·      להפלגות חברים ניתן לרשום מראש אורח אחד (בעלות קרדיט/מטבע), על בסיס מקום פנוי.

·       חבר מועדון שירשם ולא יגיע להפלגות חברים, הפלגות אלו יורדו לו ממכסת ההפלגות שלו.

·       הפלגת חברים תתקיים בהשתתפות של מינימום 5 משתתפים (חברי מועדון ואורחים כאחד).

·       חובה למנות לכל הפלגת חברים סקיפר אחראי אשר הוא האחראי על ההפלגה בכל היבטיה. כולל אחריות על נזקים, פגיעות וכדומה.

·       הסקיפר הראשון שנרשם להפלגה הוא האחראי (אלא אם הוחלט אחרת על ידי הקבוצה) והוא חייב להיות מוסמך על אותה היאכטה.

·       לפני תחילת ההפלגה יש תתבצע בדיקת נוכחות לפי רשימת המשתתפים, על ידי תורן רציף או על ידי דך רישום.

  

השתתפות עצמית בכיסוי נזקים לכלי שייט:

·       עבור חברי מועדון שטרם רכשו הקטנת השתתפות עצמית במסגרת רכישות עבר - חבר/ת מועדון ו/או אורחיהם אשר גרמו נזק ו/או אובדן ציוד ליאכטה, יישא חבר המועדון בהוצאות התיקון או קניית הציוד עד לשיעור ההשתתפות העצמית של 1500 אירו.

·       במקרה נזק שנגרם ע"י רשלנות של חבר מועדון, הפלגה שלא על פי החוק או מעבר על נהלי תקנון זה יישא חבר המועדון במלוא עלויות הנזקים ככל שאלו לא יכוסו על ידי חברת הביטוח.

·       במידה וחבר המועדון שילם על הקטנת השתתפות עצמית, הסכום המקסימלי להשתתפות עצמית הינו 300 ₪.

·       במקרה של תקלה בהפלגה שאינה תוצאה של בלאי \ תקלה מכנית שהינה באחריות הסקיפר אשר תדרוש גרירה למרינה ואו טיפול צוללן (כגון חבל במדחף) יישא חבר המועדון בעלויות הגרירה \ צוללן.

·       באישור תקנון זה, חבר המועדון מתחייב לשלם באופן מיידי, ככל שיידרש,  בגין נזקים שנגרמו ליאכטה בזמן הפלגה שבאחריותו כל סכום עד גבול ההשתתפות העצמית המוגדר.

 

צי היאכטות:

חברת בלו וייב תשוט שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בצי היאכטות (כמות, סוג, מקום עגינה) בכל עת.

פרסום על צי היאכטות המלא ניתן לקרוא בדף ״צי היאכטות שלנו״ המתעדכן באופן שוטף.

 

ביטוח:

לידיעתך, יאכטות המועדון מבוטחות בביטוח המכסה נזקים לכלי השייט, ונזקים לצד ג'. אורחים המפליגים על היאכטה נחשבים לצד ג' ומכוסים בביטוח במקרה של נזק כתוצאה מתקלה באחריות המועדון. חבר המועדון המשיט את כלי השייט אינו מכוסה בביטוח תאונות אישיות.

 

 

מכסת ההפלגות נספרת בקרדיטים/מטבעות הינה בכפוף לטופס הרישום למועדון היאכטות:

חבר מועדון זכאי למספר ההפלגות במסגרת המנוי אשר אותו רכש, ולמימוש במהלך תקופת החברות המצוינת בלבד. הפלגות שלא ימומשו במסגרת תקופה זו, יעמדו לרשות חבר המועדון במקרה של חידוש רצוף, לשנת חברות נוספת בלבד. המועדון אינו מחויב לכל החזר כספי \ הארכת חברות \ העברת חברות וכדומה, בגין הפלגות שלא מומשו במסגרת תקופת החברות.

 

 

ביטול החברות:

·       לא ניתן לבטל, להמיר או להעביר לצד שלישי, את החברות במהלך תקופת החברות המוגדרת.

·       חברות המועדון תסתיים במועד הסיום המצוין בטופס החברות. לא יינתן כל החזר כספי בגין אי מימוש הפלגות ואו חברות המועדון.

 

·       למועדון עומדת הזכות להרחיק חבר מהמועדון במקרה של חריגות חוזרות על תקנון זה ואו גרימת נזקים לכלי השייט במהלך הפלגות. במקרה זה, חבר המועדון יזוכה על החודשים שלא מומשו. (לאחר התשלום על נזקים במידת הצורך ובגבול ההשתתפות עצמית כפי שמפורטת בחוזה זה)דגשים ונהלים בזמן הפלגה:

 

בדיקת היאכטה לפני ההפלגה:

·       באחריות הסקיפר לבצע בדיקה כללית ליאכטה, לציוד ולמכשירים לפני ההפלגה ולוודא כי היאכטה במצב תקין ללא חוסר בציוד.  

·       במידה ונמצא פגם, חוסר או תקלה ביאכטה ואו במכשיר או ציוד כלשהו. יש לדווח על כך לפני היציאה להפלגה.

·       בדיקת מצב דלק ביאכטה:

·       במידה ויש פחות מחצי מיכל יש לדווח לתורן רציף

·       במידה ויש פחות מרבע מיכל יש לדווח לתורן רציף ולא ניתן לצאת להפליג ללא תדלוק או אישור מתורן רציף \ משרד

·       במקרה של תקלה אין לצאת להפלגה ללא דיווח וקבלת אישור לצאת למרות התקלה.

 

 

איסורים בזמן הפלגות מועדון:

·       ירידה למים בזמן הפלגה, אינה מכוסה בביטוח היאכטה וכל ירידה למים של חבר מועדון ו\או אורחיו הינה על אחריותו ו\או אורחיו בלבד.

·      בעת הירידה למים, אין להשתמש בחגורות ההצלה הכתומות עבור שהייה במים, הן למקרי חירום בלבד! ניתן לקחת אפודי שחייה מהמשרד בתיאום מראש.

·       אין להיכנס לכל מעגנה פרט למרינה הרצליה \ חיפה ללא אישור מיוחד מראש הנתון לשיקול דעת המועדון. לכניסה לעכו יש לקבל אישור מראש הנתון לשיקול דעת המועדון וחל איסור מוחלט על כניסה למעגן רידינג!

·       אין לבצע גישה והיקשרות לרציף אחר מרציפה הקבוע של היאכטה למעט במקרה תקלה/חירום ואו באישור מיוחד הנתון לשיקול דעת המועדון.

·       אין לבצע עגינה ללא אישור מיוחד מראש, הנתון לשיקול דעת המועדון.

·       אין לדוג מכלי שייט המועדון ללא רישיון הדייג המתאים ועמידה בכל חוקי רשות שמורות הטבע המתעדכנים מעת לעת. המועדון לא יישא בכל אחריות על דייג שנעשה לא כחוק והקנסות הנובעים מכך.

 

בכל מקרה תקלה במהלך הפלגה, יש להתקשר מיידית לטלפון תורן של המועדון בכדי לקבל הכוונה לפתרון נכון של הבעיה.


 הטלפונים מפורסמים בדף צור קשר באתר.

 

 

 

 החזרת היאכטה בסיום ההפלגה:

·       יש להקפיד לחזור 10 דק' לפני מועד סוף ההפלגה, בכדי לאפשר זמן סביר לקיפול, סדר וניקיון לפני זמן הסיום.

·       יש לוודא כי לא נגרם כל נזק ליאכטה ואו לכלל הציוד והמכשור שעליה.

·       במידה ומתגלה תקלה שנגרמה בזמן ההפלגה יש לדווח על כך באופן מיידי.

·       אי דיווח על גרימת נזק, תגרור פגיעה קשה באמון, חיוב מידי על הנזק שנגרם ושקילת המשך חברות המועדון.

·       כל איחור בהחזרת היאכטה ינוכה אוטומטית מהקרדיטים של חבר המועדון.

·       השאירו לחברים שמפליגים אחריכם, יאכטה נקייה ומסודרת כפי שהייתם רוצים לקבל להפלגה שלכם.

 

דגשים לסיום הפלגה:

·       לוודא כי נאסף כל הציוד האישי.

·       לוודא כי נאסף כל הזבל – כולל ריקון פחים.

·       לוודא כי לא נשאר כלום בשולחן הקוקפיט ובתאים שסביבו.

·       לנקות ולאוורר את השירותים.

·       לוודא כי ידיות הוינצ' הוחזרו למקומם.

·       לחבר מתח חוף.

·       לסגור את כל כיסויי המכשירים ומגני השמש.

·       לוודא כיבוי מכשירים.

·       לוודא כי כל החלונות סגורים.

·       לטאטא ולנקות את הקוקפיט.
אם נעשה שימוש באפודי שחייה – יש לשטוף אותם במים מתוקים ולהחזירם למשרד.

·       במידה ולא מפליגים אחריכם: לשטוף את היאכטה ביסודיות.

 

 

חבר מועדון שיעבור על נהלי תקנון זה, ותוך כדי כך יגרום נזק ליאכטה, יחויב באופן מידי בכל הוצאות תיקון הנזקים שנגרמו, ללא קשר לתנאי הביטוח וביטול השתתפות עצמית.

 

המועדון לא יישא בכל אחריות לנזק שיגרם לחבר המועדון ואו מי מאורחיו.

 

 

תנאי לחברות במועדון הינו אישור חבר המועדון כי קרא את תקנון זה וכי אישר שהוא מתחייב לפעול על פיו.

 

 

הפלגה מהנה!

צוות מועדון השייט BLUE WAVE TASHOOT

 

 

בהזמנת מנוי/כרטיסיה או כל שירות ומוצר מחבילות המועדון, אני מאשר כי קראתי את תקנון המועדון, הבנתי את תוכנו ואני מתחייב לפעול על פי התקנון בכל פעילות במסגרת מועדון BLUE WAVE TASHOOT

 

 

קישור להזמנת הפלגות במועדון

Your Signature